Download het Privacy Beleid in PDF

pdf

Download het
Privacy Beleid in PDF

pdf

Privacy Beleid

Digital Connect behandelt of beheert privacy-gevoelige of persoonlijke gegevens. Digitalconnect.nl waardeert de privacy van haar klanten en verwerkt deze persoonsgegevens op veilige wijze. Tijdens de verwerking houden we ons aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we:

 • Duidelijk aangeven wat wij met de informatie doen, doormiddel van dit privacy beleid.
 • De persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de persoonlijke gegevens die voor legitieme doeleinden nodig zijn.
 • Eerst uitdrukkelijk toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming vereist is.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en wij vragen hetzelfde van partijen die persoonlijke gegevens namens ons verwerken.
 • Je het recht hebt om je persoonsgegevens te controleren, corrigeren of verwijderen.

Digitalconnect.nl is de partij die verantwoordelijk is voor alle gegevensverwerking. In deze privacyverklaring zullen we uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden je aan om het zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 03-07-2018

Gebruik van persoonlijke gegevens

Door onze service te gebruiken, verstrek je bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks heeft verstrekt of waarvoor het duidelijk is dat het ons is verstrekt om verwerkt te worden. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacyverklaring:

 • Naam en adres
 • Telefoon nummer
 • Facturatie adres
 • E-mailadres
 • Betalingsdetails
Wij verstrekken de gegevens niet aan derden, tenzij het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons heeft afgesloten of als dit wettelijk verplicht is. In geval van verdenking van fraude of misbruik kunnen wij persoonlijke gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

Verwerking van je opdracht

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens bij het verwerken van je opdracht. Indien nodig voor een goede verwerking, kunnen wij je gegevens aan derden verstrekken. Verder in dit privacy beleid meer hierover.

Advertenties

Naast eventuele advertenties op de website, kunnen wij je op de hoogte stellen van nieuwe producten of diensten. Wij informeren je alleen per e-mail.

Nieuwsbrief

We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden van onze producten en / of diensten te informeren. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst met abonnees met je uitdrukkelijke toestemming.
Als je een contactformulier invult op de website of ons een email stuurt, worden de gegevens die je verstrekt bewaard zolang dat nodig is om de e-mail correct te beantwoorden en goed te verwerken.

Gegevens aan derde partijen

Wij kunnen je gegevens aan onze partners verstrekken. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Onze website bevat sociale media knoppen. Deze knoppen worden gebruikt door de aanbieders van deze diensten om je persoonlijke gegevens te verzamelen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Ook derden die door ons zijn ingeschakeld, gebruiken cookies. Wij gebruiken cookies van de volgende partijen:

 • Adwords
 • Facebook
 • Google Analytics
We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om statistische informatie over onze gebruikers te kunnen verstrekken.
 • Om onze website en diensten te verbeteren.
 • Personaliseren van de website voor je, met inbegrip van targeting advertenties die van bijzonder belang voor je kunnen zijn.
Bij cookies van derden hebben wij geen controle over de informatie die door de cookie wordt verstrekt en hebben we geen toegang tot deze gegevens. Deze informatie wordt volledig gecontroleerd door cookies van derden zoals beschreven in het respectievelijke privacybeleid.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website te volgen en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan Google niet toe om informatie die wordt verkregen door Analytics voor andere Google-services te gebruiken.

Veiligheid

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Do-Not-Track aanvragen

Via je browser kunt je een niet-track-aanvraag indienen. Omdat onze website niet optimaal functioneert zonder deze functionaliteiten, kunnen we geen gehoor geven aan dit verzoek.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die verbonden zijn met deze website via links. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden je persoonsgegevens op een veilige en voorzichtige manier behandelen. We raden je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens deze websites te gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Materiële wijzigingen worden op onze homepage geplaatst.